خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5725   بروزرسانی: 29-10-1399

Hassan Nazari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  اسفندیار ملکیانحسن نظری
Information Content of Sophisticated Valuation Models
بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مدلهای نوین ارزشگذاری
حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه شماره 38 (1397/06/30صفحات 1-21 

1.  غلامحسین اسدیحسن نظری
Relation of Market Value Added with Economic Value Added and Net Profit
ارتباط تغییرات ارزش افزودۀ بازار با ارزش افزودۀ اقتصادی و سود حسابداری
چشم انداز مدیریت دولتی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 30 (1388/03/31صفحات 87-104 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 7. محمدباقر بیاتحسن نظریمصطفی مهدوی عارف
بررسی تاریخچه مکاتب مدیریت شرکتهای هلدینگ
Doctrines of Management of Holding Corporations
--- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی, تهران, 2023-05-13 - 2023-05-13
بین‌المللی 6. مصطفی مهدوی عارفحسن نظریسیده مینا نظیری مهربانی
ده روش ارزش افزایی توسط شرکت مادر
10 Ways of Value Adding by Holding Corporations
--- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی, تهران, 2023-05-13 - 2023-05-13
ملی معتبر 5. حمیدرضا جعفریحسن نظری
راهبرد موفق ارزش آفرینی در هلدینگ
Successfurl Value Creating Strategy in Holding Corporations
- موسسه آموزش عالی کار قزوین, قزوین, 2023-01-19 - 2023-01-19
ملی معتبر 4. مهری نجفیحسن نظری
تاثیر کرونا بر حسابرسی
Impact of Covid19 on Auditing
--- دانشگاه پیام نور, شیراز, 2022-07-21 - 2022-07-21
ملی معتبر 3. طاهر هاشمیحسن نظری
مزیت رقابتی در شرکتهای هلدینگ
Competitive Advantage in Holding Companies
= مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام, تهران, 2022-06-12 - 2022-06-12
بین‌المللی 2. حسن نظریامیرحسین اسدی
ارزش آفرینی و تخریب ارزش در شرکتهای مادر و هلدینگ
Value Creation and Destruction in Holding Companies
-- موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, ساری, 2022-03-10 - 2022-03-10
بین‌المللی 1. یاسر شانقلیحسن نظری
سازماندهی و ساختار هلدینگ
Organization and Structure of Holding Companies
-- موسسه آموزش عالی ادیب, ساری, 2022-02-01 - 2022-02-01