خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6392   بروزرسانی: 29-10-1399

Hassan Nazari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حسابداری مدیریت2. مدیریت مالی