خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22370   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini

Publications in Journals

International-ISC3.  Seyyed Morteza Hoseini; Farhang Sereshki; Mohammad Ataei
A quantitative model for evaluation and classification of blastings in open-pit mines
Journal of mining and environment (2016P. 25 DOI: 1. 
International-ISC2.  Seyyed Morteza Hoseini; Farhang Sereshki; Mohammad Ataei
Blast fragmentation analysis using image processing
International Journal of Mining and Geo-Engineering  Accepted 2016.  
National1.  حسيني سيد مرتضي؛ ياوري مهدي
توسعه نرم‌افزار براي انتخاب تجهيزات عمليات توليدي در معدنکاري روباز
 نشريه علمي پژوهشي مهندسي معدن، دوره سوم، شماره پنجم، 1387، صفحه 55 تا 69 


Presentations in Seminars & Congress


International 4. سید مرتضی حسینی، آرش رفاهی، اصغر پوری هیق
بررسی و تحلیل درزه و شکستگی ناشی از آتشباری
Investigation and analysis of joints and fractures caused by blasting

کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران


ایران, 3 - 5 اسفند 1399.  
National 3. سید مرتضی حسینی، فرهنگ سرشکی، محمد عطائی
ارزیابی و رده بندی آتشباری با استفاده از روش معیار جامع
Evaluation and classification of blasts with general criterion method

دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران


یزد-ایران, 31 شهريور - 1 مهر 1395.  
National 2.  سید مرتضی حسینی، فرهنگ سرشکی، محمد عطائی
ارایه الگوریتمی برای تشخیص قطعات سنگی در نرم افزار Matlab
An algorithm for detecting rock particles in Matlab software
سومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
9 - 10 شهريور 1395.  
National 1. حسيني سيد مرتضي؛ ياوري مهدي
تأثير الگوي حفاري بر بارگيري، باربري و سنگ‌شكني اوليه در معادن روباز
همايش سراسري حفاري
1384