خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24356   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, مهندسی استخراج معدن , 1395-1390
عنوان رساله : طراحی الگوی مناسب آتشباری با هدف کمینه‌سازی هزینه‌های عملیات معدنکاری روباز و بهبود پیامدهای آتشباری
زمینه رساله : استخراج معدن
استاد راهنما : دکتر فرهنگ سرشکی، دکتر محمد عطایی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی استخراج معدن , 1385-1382
عنوان پایان نامه : طراحی نرم افزار براي انتخاب دستگاه‌هاي چالزني و الگوي آتشباري در معادن روباز از طريق برآورد هزينه
زمینه پایان نامه : استخراج معدن
استاد راهنما : مهندس مهدی یاوری و دکتر محمد فاروق حسینی

کارشناسی : دانشگاه تهران, Iran, مهندسی استخراج معدن
استاد راهنما : دکتر جمال رستمی و مهندس مهدی یاوری