خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15460   بروزرسانی: 25-07-1400

Alireza Moazzami

Publications in Journals

International5.  Alireza moazzami،Mohammad Noori Gheidari
Investigations on hydraulic conditions effect on gypsum solvability process in water structures foundation(a case study)
ecology,environment and conservation Issue ISSN:0971-765X (2011PP. 625-630. 
International-ISC4.  Jalal Bazargan, Hamed Zamanisabzi,Alireza Moazzami
Determination of discharge coefficient of inbuilt spillway in rock-fill dams
Journal Of Water Sciences Resrarch Issue 22 (2013PP. 33-24. 
National3.  علیرضا معظمی،سید محمدرضا امام، جلال بازرگان
Evaluating gypsum solubility potential in storage dams
فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن مهندسین عمران ایران (اساس Issue 5 (2012P. 12 DOI: 1. 
International2.  Ali Reza Moazzami ، Mohammad Reza Emam
Evaluation of solubility of gypsum-bearing piles and the role of water in leakage off the pile in fifty -year return period
International Journal Of Applied Engineering Research(IJAER) (2015P. 24 DOI: 2. 
International1.  Alireza Moazzami ، Mohammad Noori Gheidari
The effect of water flow rate on the dissolution of gypsum and anhydrite layers in hydraulic structure foundation
ecology,environment and conservation Issue ISSN:0971-765X (2011PP. 1-6. 


Presentations in Seminars & Congress


National 7.  علیرضا معظمی
مطالعه راهسازی و پل سازی در امتداد لایه های کارستی در سطح استان زنجان
سومین کنفرانس ملی تصادفات  جاده ای سوانح ریلی  و هوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان-ایران, 3 March 2014.  
National 6.  علیرضا معظمی
ارزیابی تثبیت لایه های اساس با استفاده از مخلوط سیمان و امولوسیون قیر
سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای سوانح ریلی و هوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان-ایران, 3 March 2014.  
National 5.  علیرضا معظمی
ارزیابی معضلات راه آهن در مناطق کویری و ارایه راهکارهای برون رفت
سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای سوانح ریلی و هوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان-ایران, 14 March 2014.  
National 4.  علیرضا معظمی،جلال بازرگان
بررسی روشهای بهسازی سنگ های انحلال پذیر در پی سازه های آبی
دومین همایش ملی سد سازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, زنجان-ایران, 12 - 15 December 2009.  
National 3.  علیرضا معظمی، امیرحسین بهشتی
بررسی تاثیر شرایط هیدرولیکی بر روند انحلال پذیری سنگ های کربناته
همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, نجف اباد-ایران , 11 - 12 اسفند 1389.  
National 2.  علیرضا معظمی،سارنگ صیرفیان 
بررسی فرار آب از پی سدهای حاوی ژیپس و انیدریت
پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای, زنجان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1390.  
International 1.  علیرضا معظمی، جلال بازرگان
تاثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی و انیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی
9th International Congress on Civil Engineering
دانشگاه صنعتی اصفهان, 19 - 21 ارديبهشت 1391.