خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15459   بروزرسانی: 25-07-1400

Alireza Moazzami

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ثبت اختراع دستگاه سیرکولاسیون سنگ   مجري   
مطالعه موردی میزان آسیب پذیری خطوط آب و فاضلاب استان زنجان   همكار