خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15459   بروزرسانی: 25-07-1400

Alireza Moazzami

علایق پژوهشی

مکانیک خاک - مسائل آزمایشگاهی مکانیک خاک و مکانیک سنگ - محیط زیست