خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24849   بروزرسانی: 02-03-1402

Fariba Mobini

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  بهاره هاشم پورفریبا مبینی
The Effect of Interactive Jigsaw Method on Iranian EFL Learners Reading Skill and Anxiety
تاثیر روش جورچینی متقابل بر درک مطلب و نگرانی یادگیرندگان زبان انگلیسی(فراگیران سطح متوسط)
international journal of research in english education Issue  7:4(2022)  (2022-12-25PP. 73-88 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
8.  بهاره هاشم پورفریبا مبینی
Exploring the Learner Attitude toward the Jigsaw Game-based Reading Method in a Communicative Learning Context
بررسی نقطه نظرات یادگیرندگان زبان انگلیسی در مورد روش خواندن مبتنی بر بازی جورچینی در محیط یادگیری ارتباطی
Clinical Cancer Investigation Journal Issue  Volume: 11 Issue: 1S (2022-12-01PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  فرزاد علیجانیانفریبا مبینیپریسا قاسمی منجیلی
The Correlation between Iranian EFL Learners’ Intercultural Sensitivity, Vocabulary Knowledge, and English Language Proficiency
همبستگی بین حساسیت بین فرهنگی یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی با دانش لغات و میزان تسلط آنها به زبان انگلیسی
Issues in Language Teaching شماره Vol. 8, No. 2 (1398/10/09صفحات 109-135 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  رضا توکلیسید حسام الدین آل یاسینفریبا مبینی
The Effect of Structured Academic Controversy on English Proficiency Level within Communicative Language Teaching Context
مطالعه ای در مورد اثرات مباحثه ی آموزشی دارای ساختار بر روی دانش زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی در محیطی که تدریس زبان به صورت ارتباطی ارائه می گردد
Journal of Language Teaching and Research Issue 2 (2017-03-08PP. 349-354 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  سحر ریاحیفریبا مبینیسید حسام الدین آل یاسین
The Relationship between Willingness to Communicate and Critical Thinking
رابطه بین تفکر انتقادی و تمایل برقراری ارتباط
international journal of language learning and applied linguistics world Issue (14)1 (2016-12-31PP. 29-39 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  خدیجه آقاجانلوفریبا مبینیرباب خسروی سقزچی
The Effect of Teachers’ Written Corrective Feedback (WCF) Types on Intermediate EFL Learners’ Writing Performance
تاثیر انواع بازخورد اصلاحی مکتوب معلّم بر عملکرد نگارشی زبان آموزان سطح متوسط
Advances in Language and Literary Studies Issue 3 (2016-06-15PP. 28-37 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  سپیده خورشیدیفریبا مبینیمهدی نصیری
Iranian English Teaching Applicants' Request and Apology Speech Acts: Special Focus on Language Proficiency
زبانواره های درخواست و معذرت در بین زبان آموزان ایرانی: با تمرکزی بر سطح زبان
Journal of Language Teaching and Research Issue 3 (2016-05-05PP. 534-541 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  علی هاشمیفریبا مبینیکریمخانلویی گیتی
The Impact of Content-based Pre-reading Activities on Iranian High school EFL Learners' Reading Comprehension
تاثیر فعالیت محتوایی بر مهارت خواندن دانش اموزان دبیرستانی
Journal of Language Teaching and Research Issue 1 (2016-01-01PP. 137-145 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  فریبا مبینیم.ح تحریریان
Farsi-speaking Learners' Differential Command of Definite Types: A Cross-linguistic Study
-
The Linguistics Journal Issue 2 (2007-11-09PP. 113-130 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 4. علیرضا گرانمایهفریبا مبینی
کاربردهای متن کاوی در حوزه تعمیرات و نگهداری صنعتی
A Review of Text Mining Procedures in Industrial Maintenance
== دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2023-10-26 - 2023-10-27
بین‌المللی 3. فریبا مبینیمریم ایزدی پناه
نشانه های فراگفتمان در چکیده های فارسی و انگلیسی پایان نامه های دوره ارشد آموزش زبان انگلیسی
Code Glossing in English and Farsi Abstracts of TEFL M.A. Theses
International Conference on Discourse Studies across Disciplines دانشگاه شیخ بهایی, اصفهان, 2022-10-23 - 2022-10-27
ملی معتبر 2. مژگان علیمحمدیایوب جدیری پینهفریبا مبینی
تحلیل مقابله ای ژورنال های زبانشناسی از دیدگاه زبانشناسی سیستیمی
Contrastive analysis of Linguistic Journals: A view From SFL
کنفرانس سالانه پژوهش های نوین در آموزش زبان انگلیسی دانشگاه امام خمینی قزوین, قزوین, 1395/11/21 - 1395/11/21
ملی معتبر 1. فریبا مبینی
بررسی نقش استعاره در خود ارزیابی معلمین زبان انگلیسی
Self-Assessment of language teachers through metaphorixal expressions
Internation society for leadership in pedagogies and learning inc دانشگاه تهران, تهران, 1392/06/20 - 1392/06/22