خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24875   بروزرسانی: 02-03-1402

Fariba Mobini

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ترویج کشاورزی در بستر فرهنگ اسلامی   ترجمهانتشارات دانشگاه زنجان مظفر حسین دکتر محمود حسینی، - دکتر فریبا مبینی  1380