خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21913   بروزرسانی: 26-12-1390

Behrouz Zhaleh


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 2. بهروز ژاله
حدیث از خود وا خود گفتن ( نامه ای نانوشته از عین القضات همدانی
-
اولین همایش ملی عرفان با تکیه بر متون اصیل عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, اهواز, 1388/12/06 - 1388/12/06
بین‌المللی 1. بهروز ژاله
بررسی بن مایه ترس در اشعار سهراب سپهری با تاکید بر شعر "لولوی شیشه ها"
B
h مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی , تهران, 2007-11-13 - 2007-11-14