خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21898   بروزرسانی: 26-12-1390

Behrouz Zhaleh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 اصغر بزن بیرانوند   1390زبان و ادبیات فارسی بررسي ساختار ادبي عنصر گفت و گو (ديالوگ) در آثار علي حاتمي  
11 رضاعلی محمدی شهريور  1390زبان و ادبیات فارسی بررسي تشبيه و استعاره در ديوان مسعود سعد سلمان  
10 قدرت الله خدرلو اسفند  1389زبان و ادبیات فارسی تحليل و طبقه بندي مسائل اجتماعي در ديوان انوري  
9 اختر امانی   1389زبان و ادبیات فارسی بررسي فرم و محتوا در شعر شفيعي كدكني  
8 مولايي مريم   1389زبان و ادبیات فارسی ديدگاه هاي ادبي در آثار عين القضات  
7 نیما دولتشاهی   1388زبان و ادبیات فارسی سمبليسم اجتماعي در شعر معاصر با تكيه بر آثار نيماو اخوان و شاملو و كسرايي  
6 اکرم رحیمی راعیق بهمن  1390زبان و ادبیات فارسی بازتاب وقايع مهم تاريخ معاصر در رمان فارسي  
5 طاهره بیانلو   1389زبان و ادبیات فارسی تحليل روانشناختي آثار چوبك  
4 فاطمه عباسی   1390زبان و ادبیات فارسی سيماي زن در نثر ادبيات دوران دفاع مقدس  
3 غلامرضا جباری دوست علویان   1390زبان و ادبیات فارسی توصيف فرايند واژه سازي به شيوه ي تركيب در بوستان سعديتوصيف فرايند واژه سازي به شيوه ي تركيب در بوستان سعدي  
2 نادعلی نامداریان اسفند  1390زبان و ادبیات فارسی سياست و حكومت در متون نثر قرن هاي چهارم و پنجم  
1 نرگس احمدی   1390زبان و ادبیات فارسی فضا سازي در رمان هاي احمد محمود