خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21529   بروزرسانی: 26-12-1390

Behrouz Zhaleh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه خوارزمی تهران, ایران, ادبیات فارسی , 1385-1380
استاد راهنما : حبیب اله عباسی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران, ادبیات فارسی , 1375-1371

کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران, ادبیات فارسی , 1365-1358