خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21552   بروزرسانی: 26-12-1390

Behrouz Zhaleh
بهروز ژاله
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
Zhaleh@znu.ac.ir      behrooz_zhaleh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zhaleh-behrouz

تلفن
   0241-5154102   +98 (0) 24 3305 2291

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده علوم انسانی- گروه ادبیات فارسی-ک پ: 3811-45371

 

 

 براي دانش جويان درس آيين نگارش

درباره ي روايت شناسي تاريخ بيهقي (براي دانش جويان درس هاي تاريخ بيهقي كارشناسي - ادبيات داستاني دوره كارشناسي ارشد)

درباره ي نيچه     ( فيلم به زبان انگليسي)

درباره ي سارتر    ( فيلم به زبان انگليسي )

 درباره ي هايدگر  (فيلم به زبان انگليسي)

خوانش هايي از شعر حافظ ( با صداي احمد شاملو و ديگران )

عكس هايي از يك روز بهاري!!! در دانشگاه زنجان (گرفته شده در 24 فروردين 1388)

همكاران -احمد آقا و آقاي حيدري ِعكس هايي از گردش يك روزه به همدان )

روزهاي آغاز تابستان دانشگاه زنجان

زخمه هاي عشق ( حاج قربان علي سليماني)

پدر و دختر

رابرت فراست ( درباره ي رابرت فراست - ترجمه دو شعر او-  سه فيلم از شعرهاي او- و درباره ي فيلم تلفن )

يك خوانش دلپسند از سونت 18 از ويليام شكس‍پير

سرود اي ايران اجراي هنرمندان تآترو سينما ايران ( جشنواره ي فجر)

چرا جنگ؟! نامه اي از زيگموند فرويد در پاسخ به نامه ي انيشتين.

نهانه خانه ی دل -  با معجره ي صداي پور عطايي