خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20150   بروزرسانی: 17-02-1399

Jamileh Akhyani

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
گلستان جاویدان   گردآوری و تألیفنشر قاصد دکتر جمیله اخیانی- دکتر محرم اسلامی اسفند 1390 
بزم‌آرایی در منظومه‌های داستانی تا پایان قرن ششم   تالیفسخن دکتر جمیله اخیانی اسفند 1388 
فرهنگ بزرگ سخن   تالیفسخن جميله اخياني و ... دي 1381