خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25145   بروزرسانی: 05-07-1395

Mohammad Esmaeil Amiri

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ریز ازدیادی سیب   تالیف محمد اسماعیل امیری شهريور 1389 
تکنیک ریز ازدیادی سیب   تالیفمرکز نشر دانشگاهی لامبرت محمد اسماعیل امیری بهمن 1389 
کنترل جذب مواد معدنی در شرایط دورون شیشه ای   تالیفنشر دانشگاهی لامبرت محمد اسماعیل امیری دي 1389