خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25145   بروزرسانی: 05-07-1395

Mohammad Esmaeil Amiri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي تكثير ميوه هاي گرمسيري (موز، آناناس، خربزه درختي، انبه و زيتون)از طريق كشت بافت   مجريشهريور 1379تير  1381کاربردیسازمان مدیریت و برنامه و بودجه
بررسي تأثير عناصر غذايي (ازت، پتاسيم، منيزيم، آهن، روي، و بور) بر كميت و كيفيت محصول انگور   مجريشهريور 1384شهريور  1384کاربردیسازمان مدیریت و برنامه و بودجه
1- عنوان: (بررسي امكان توليد نهال هاي گيلاس (Prunus. avium .L) از طريق تكنيک ريز پيوند   مجريشهريور 1382شهريور  1382کاربردی
بررسی سازگاری مناسب ترین پایه های کوتاه کننده مالینک EM و مالینک مرتون MM در شرایط اقلیمی زنجان   همكارمرداد 2009خرداد  Applied-