خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11813   بروزرسانی: 07-12-1399

Mahdi Cheraghi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
جغرافیای جمعیت ایران (چاپ دوم)   تالیفدانشگاه تهران مجتبی قدیری معصوم، حسنعلی فرجی سبکبار، مهدی چراغی  1399   
دريافت:1013