خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:68993   بروزرسانی: 08-11-1399

Neda Dadashi
ندا داداشی
استادیار

پست الکترونيکی
dadashi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dadashi-neda

تلفن
      +98 (0) 24 3305 ----

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 337، کدپستی 38791-45371