خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40060   بروزرسانی: 09-12-1401

Isa Ahmadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی مکانیک , 1389-1385
زمینه رساله : مکانیک مواد مرکب، میکرومکانیک کامپوزیتهای زمینه فلزی مکانیک محاسباتی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی , 1384-1382
زمینه پایان نامه : ورقها و پوسته های کامپوزیتی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی مکانیک , 1382-1378
زمینه پایان نامه : متالورژی پودر، طراحی ماشینهای مکانیکی