خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41461   بروزرسانی: 09-12-1401

Isa Ahmadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 خان محمدی محمد، شهريور  1393مهندسی مکانیک بررسي پيشروي آسيب در مواد كامپوزيتي تحت بار خستگي   استاد راهنما
2 کوه بر داریوش، آبان  1393مهندسی مکانیک تحليل گذاري ضربه سرعت پايين در ورق هاي نازك و ضخيم با استفاده از روش المان محدود   استاد راهنما
1 هاشمی مهدی، دي  1393مهندسی مکانیک ارائه مدل میکرومکانیکی رفتار کامپوزیتهای چوب پلاستیک   استاد مشاور