خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41540   بروزرسانی: 09-12-1401

Isa Ahmadi

علایق پژوهشی

1- مکانیک محاسباتی

2- ماکرومکانیک و میکرومکانیک مواد کامپوزیتی- ورق ها و پوسته ها

3- ورق ها و پوسته ها

4- مکانیک ساختارهای نانو

5- روشهای بدون المان