خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6445   بروزرسانی: 17-07-1402

Alireza Alimohammadi.

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, عمران-سازه , 1399-1392
عنوان رساله : مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیر منشوری
زمینه رساله : اتصالات فولادی
استاد راهنما : دکتر یوسف حسین زاده

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, عمران-سازه , 1387-1385
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای دروازه ای OBS
زمینه پایان نامه : رفتارسنجی مهاربندی ها
استاد راهنما : دکتر سید هاشم موسوی

کارشناسی : دانشگاه ازاد واحد زنجان, ایران, عمران-عمران , 1382-1378