خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3861   بروزرسانی: 16-01-1402

Alireza Alimohammadi.

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پروژه سازه های فولادی2. مقاومت مصالح 3. تحلیل سازه ها 4. طراحی سازه های بتنی5. طراحی سازه های فولادی6. اصول مهندسی راه آهن7. اصول مهندسی پل8. روشهای اجرای ساختمان9. طرح هندسی راه10. زمین شناسی مهندسی11. ازمایشگاه بتن12. ازمایشگاه مقاومت مصالح13. ازمایشگاه مکانیک خاک14. راهسازی15. سازه های مصالح بنائی16. متره و برآورد