خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39754   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی سازه , 1390-1384
عنوان رساله : توسعه و مقایسه روشهای کارآمد برای تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی
زمینه رساله : تحلیل دینامیکی سدها در حوزه فرکانس
استاد راهنما : پروفسور وحید لطفی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی سازه , 1383-1381
عنوان پایان نامه : تحلیل دینامیکی سدهای وزنی به روش مودال غیر وابسته
زمینه پایان نامه : تحلیل مودال سدهای بتنی
استاد راهنما : پروفسور وحید لطفی

کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی تهران (شهید عباسپور), ایران, مهندسی عمران , 1381-1377