خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39144   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش اجزای محدود غیر خطی2. طراحی سازه های بتنی3. مقاومت مصالح4. روش اجزای مرزی5. روش اجزای محدود