خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39380   بروزرسانی: 12-12-1398

Payam Ashtari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی زلزله , 1385-1380
عنوان رساله : تحلیل و طراحی لرزه ای سازه ها به روش "تحریک بحرانی"

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی زلزله , 1379-1377

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی عمران , 1377-1373