خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40117   بروزرسانی: 12-12-1398

Payam Ashtari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث ویژه دکترا2. طراحی سازه های بلند3. مقاومت مصالح4. مقررات ملی ساختمان5. طراحی سازه ها در برابر زلزله، طراحی سازه های فولادی، بارگذاری، دینامیک سازه ها، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران.