خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39660   بروزرسانی: 12-12-1398

Payam Ashtari

علایق پژوهشی

 

محاسبه پارامترهای لرزه ای سیستم های لرزه بر نوین : ضریب رفتار ، ضریب اضافه مقاومت و ...

بهینه سازی سازه ها : وزن و هزینه

کنترل غیر فعال سازه ها و انواع میراگرها

کنترل نیمه فعال سازه ها

طراحی لرزه ای سازه های خاص

 روشهای نوین طراحی لرزه ای

سیستمهای مقاوم جانبی سازه های بلند و بهینه سازی آنها

رفتار لرزه ای سازه های دارای آلیاژهای حافظه دار شکلی(SMA)