خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21972   بروزرسانی: 08-04-1389

Abas Azizian

سوابق تحصیلی


دکترا : لیتس- لیتس- دانشگاه لیتس, انگلیس, شیمی پروتئین , 1357-1353
عنوان رساله : مطالعه پروتئین های هایتیروزین - هایگلایسین -
زمینه رساله : مطالعه پروتئین 8 و زمینه های صنعتی آن
استاد راهنما : پروفسور رابسون

کارشناسی : دانشسرای عالی تهران, ایران, شیمی , 1350-1346