خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21974   بروزرسانی: 08-04-1389

Abas Azizian

علایق پژوهشی

1-تحقيقات ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروتیین که شامل جداسازی و شناسایی و تعیین ساختار پروتیین می باشد.

2-تحقیقات روی شیمی دکسترین ها و اصلاح آن توسط واکنش های نوکلیوفیلی ومطالعه فیزیکی دکسترین های اصلاح شده

3-مطالعه تحقیقات شیمی آلی محض