خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21975   بروزرسانی: 08-04-1389

Abas Azizian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 محبوبه اسد زاده شهريور  1385شیمی آلی سنتز و شناسایی بتا-سیکلودکسترین اصلاح شده به وسیلهL-فنیل آلانین و کاربرد آن در جذب کاتیون های فلزی  
12 لیلا یوسف تبار خرداد  1385شیمی آلی بررسی سنتزی واکنش N-هیدروکسی فتالینید با استر های استیلینی کم الکترون   
11 عیسی اسکندری مهر  1384شیمی آلی سنتز 1و2 -دی هیدرو کپلونیل های کم الکترون از ترکیبات آلی فسفر  
10 لیلا یزدی مهر  1384شیمی فیزیک مطالعه تاخوردگی پروتئین در حضور لیگاندها با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری  
9 آسیه صفری تير  1384شیمی آلی بررسی واکنش های فنل ها با استر های استیلنی در شرایط بدون حلال   
8 مهسا کاردان تير  1384شیمی آلی بررسی واکنش های ایمید ها با استرهای استیلینی در شرایط بدون حلال  
7 اکرم عباسی متجدد شهريور  1383شیمی آلی سنتز N-وینیل ایمید ها از ترکیبات آلی فسفر  
6 میرا تخت فیروزه بهمن  1382شیمی آلی بررسی ساختار قطعات حاصله از اثر برماسیانوژن(BrCN)بر لیزوزین سفیده تخم مرغ  
5 ابراهیم احمدی آذر  1382شیمی آلی سنتز فسفران ها از CH-اسید ها و بررسی واکنش های آن ها با گروه های کربونیل کم الکترون  
4 محمد حاجی دي  1381شیمی آلی سنتز و شناسایی بتا-سیکلودکسترین اصلاح شده به وسیله اتیلن دی آمین تترا اسیتیک اسید(EDTA) و کاربرد آن در جداسازی یون های فلزی  
3 نادر نوشیران زاده آبان  1381شیمی آلی 1-سنتز فضا گزین دی آلکین3،3-دی اسیتین -3a-هیدروکسی -8-آکسو-2،3،3a،8-تترا هیدرو سیکلو پنتا[a] ایندن -2،1-دی کربو اکسیلات ها 2-N-وینیلاسیون فضا گزین فتالا  
2 ابولفضل موءمنی موِِحد فروردين  1380شیمی آلی C-وینیلاسیون کاتالیزوری 1-هیدروکسی 2-استونفتون و بتا-نفتول در حضور سیلیکاژل  
1 حسن جعفریان فروردين  1380شیمی آلی سنتز بعضی از اتر های آروماتیک با استفاده از نمک های فلزی