Home :: Academic Members :: News

view:23935   Last Update: 2023-3-1

Mandana Bimakr

Educational Background


PhD : Universiti of Putra Malaysia, Malaysia, Food Technology

M.Sc :

B.Sc :

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir