خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33464   بروزرسانی: 30-01-1400

Mir Saeed Seyed Dorraji

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی- تکنولوژی پلیمر , 1391-1387
عنوان رساله : تهیه الیاف نانوساختار پلی آنیلین و کیتوسان به روش ریسندگی تر و بررسی خصوصیات و کاربردها
زمینه رساله : تکنولوژی پلیمر
استاد راهنما : دکتر عبدالرضا میرمحسنی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی , 1386-1384
عنوان پایان نامه : تهیه نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص فتوکاتالیزی نانوذرات ZnO در تصفیه آبهای آلوده شده به مواد آلی طی فرآیند UV/ZnO
زمینه پایان نامه : تصفیه آب و پسابهای صنعتی
استاد راهنما : دکتر نظام الدین دانشور

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, شیمی کاربردی , 1384-1380