خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34022   بروزرسانی: 30-01-1400

Mir Saeed Seyed Dorraji

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 نگار صحتی در حال انجامشیمی تجزیه مطالعه توانایی برخی تکنیک های ریز استخراج بر پایه غشای فیبرهای توخالی اصلاح شده با نانوذرات برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم داروهای دامی   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 وحیده مظفری مهر  1392شیمی کاربردی تهیه کامپوزیت کیتوسان - پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و مطالعه خصوصیات جذبی - تخریبی آن در حذف ماده الی رنگزا   استاد مشاور
8 سولماز ولی زاده مهر  1392شیمی کاربردی سنتز و مطالعه خصوصیات جذبی-تخریبی نانوکامپوزیت مگنتیت هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده در حذف ماده رنگزای الی   استاد مشاور
7 محمد حسن خدابنده لو بهمن  1393شیمی کاربردی سنتز نانوکامپوزیت Polyaniline/ZnO-Fe3O4 بر پایه رزین مهندسی: بررسی خاصیت جذب امواج رادار   استاد راهنما
6 نسیم کشاورز بابایی نژاد اسفند  1393شیمی کاربردی سنتز و بررسی خواص جذبی فتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت کیتوسان- پلی آنیلین حاوی نانوکریستال های کادمیوم سولفید در حذ ماده رنگزا   استاد راهنما
5 معصومه شاجری بهمن  1393شیمی کاربردی نانوکامپوزیت های پلی اورتان انعطاف پذیر: تهیه، بهینه سازی فرمولاسیون و برررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی    استاد راهنما
4 رضا آرام بهمن  1393نانوفیزیک اثر نانوذرات اکسید تیتانیوم بر ترشوندگی اکسید گرافن   استاد مشاور
3 سمیرا طاهرخانی مهر  1393شیمی کاربردی سنتز و بررسی خواص فتوکاتالیزوری Zn2SnO4/MWCNT در حذف ماده آلی رنگزا   استاد راهنما
2 مریم عزیزی در حال انجامشیمی کاربردی تهیه و بررسی عملکرد نانوالیاف پلی اورتان در سیستم های رهایش دارو   استاد راهنما
1 مهرداد فعله کری بهمن  1393شیمی کاربردی سنتز و بررسی خاصیت جذب امواج رادار توسط نانوکامپوزیت پلی پیرول/SrFe12O19/TiO2 بر پایه رزین اپوکسی   استاد راهنما