خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29863   بروزرسانی: 12-09-1398

Moharram Eslami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان‌شناسی , 1379-1373
عنوان رساله : شناخت نواي گفتار زبان فارسي و كاربرد آن در بازسازي و بازشناسي رايانه‌اي گفتار
زمینه رساله : نوای گفتار، آهنگ گفتار
استاد راهنما : دکتر محمود بی‌جن‌خان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, زبانشناسی , 1373-1371

کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, مترجمی زبان انگلیسی , 1370-1365