خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35282   بروزرسانی: 29-08-1400

Alireza Firoozfar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه کینگستون لندن, انگلستان, عمران , 1391-1387
عنوان رساله : نوسانات دریای خزر،فرسایش سواحل و ارزیابی لرزه ای
زمینه رساله : ژئوتکنیک-لرزه شناسی
استاد راهنما : پرفسور ادوراد بروم هد

کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان, ایران, عمران-ژئوتکنیک , 1381-1379
عنوان پایان نامه : رسوب زدایی از مخزن سدها به روش ایجاد فرسایش پس رونده
زمینه پایان نامه : فرسایش-پایداری شیب ها
استاد راهنما : دکتر میراحمد لشته نشایی-دکتر میر عبد الحمید مهرداد

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, عمران , 1378-1373