خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32030   بروزرسانی: 29-08-1400

Alireza Firoozfar

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طرح جامع امامزادگان شهرستان ابهر   مجريمرداد 1396شهريور  1397
طرح جامع امامزادگان شهرستان خدابنده   مجريمرداد 1396شهريور  1397
طرح جامع امامزادگان شهرستان طارم   مجريمرداد 1396شهريور  1397
بررسی، مطالعه و طرح مرمت کاروانسرای سنگی زنجان   مجريتير 1398مهر  1398