خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35774   بروزرسانی: 29-08-1400

Alireza Firoozfar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 بهمن انصاری شهريور  1400دکتری : عمران- ژِئوتکنیک ارائه مدلی جدید از انتشار امواج SV و P در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی نیمه بینهایت    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 الناز امیرکوهی شهريور  1400عمران- ژِئوتکنیک استفاده از سریهای زمانی در روش اجزای محدود جهت مدلسازی اثرات حضور توامان توپوگرافی لایهبندی و حفرات زیرزمینی بر پاسخ دینامیکی ساختگاه    استاد راهنما
15 محمد ایمانی بهمن  1399عمران- ژِئوتکنیک بررسی اثر افزودن نانو پلیمر CBR PLUS بر نفوذپذیری خاک رس زنجان جهت استفاده در لایه لاینر مدفن زباله شهری   استاد راهنما
14 حمیدرضا کرمی بهمن  1399عمران- ژِئوتکنیک بررسی اثر افزودن زئولیت بر نفوذ پذیری خاک رس زنجان جهت استفاده در لایه ی لاینر سایت باطله ی صنعت روی زنجان   استاد راهنما
13 الهام خلج بهمن  1398عمران- ژِئوتکنیک بررسی اثر پارامترهای زلزله بر پاسخ ساختگاه   استاد راهنما
12 غلامرضا فاضلی بهمن  1397عمران- ژِئوتکنیک تعیین و بررسی ظرفیت باربری بستر خاک رس دار آلوده به آلاینده نفتی و بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی بستر   استاد راهنما
11 شکوفه عطاری شهريور  1397عمران- ژِئوتکنیک ارزیابی خصوصیات تغییر شکلی محصور شده ترکیب ماسه با بلوک ژئوفوم   استاد راهنما
10 عباس غفاری دي  1398عمران- ژِئوتکنیک بررسی نفوذپذیری خاک آلوده به گازوئیل و تأثیر دو نوع نانورس در کاهش نفوذپذیری و جلوگیری از نفوذ و گسترش گازوئیل در لایه های خاک   استاد راهنما
9 زهرا خاتمی آذر  1397عمران- ژِئوتکنیک بررسی پارامترهای مقاومت برشی خاک های خود متراکم   استاد راهنما
8 مریم دولتیاری شهريور  1397عمران- ژِئوتکنیک بررسی اثر افزودن نانو سیلیس و آهک بر نفوذپذیری خاک رس محل جهت استفاده در لایه لاینر سایت باطله فیلتر کیک های پسماند BZS انگوران زنجان   استاد راهنما
7 طیبه حکیمی بستی شهريور  1397عمران- ژِئوتکنیک ارزیابی خصوصیات دینامیکی ترکیب پلی استایرن انبساطی (ژئوفوم) و ماسه با استفاده از دستگاه میز لرزه   استاد راهنما
6 محمد جعفری شهريور  1396عمران- ژِئوتکنیک اصلاح خاک‌های واگرا جهت استفاده در هسته رسی سدهای خاکی با در نظر گرفتن پدیده قوس زدگی   استاد راهنما
5 پیمان رضایی کلج مرداد  1396عمران- ژِئوتکنیک بررسی اندرکنش دینامیکی دیوار آب بند بتن پلاستیک با هسته رسی سدهای خاکی در حوزه نزدیک گسل- مطالعه موردی سد کرخه   استاد راهنما
4 مجید دوستی بهمن  1395عمران- ژِئوتکنیک اثر شیرابه های طبیعی و مصنوعی بر خاک رس رمبنده کرمان برای استفاده در لایه ی لاینر مدفن زباله   استاد راهنما
3 علی واعظی بهمن  1395عمران- ژِئوتکنیک بررسی اثرات استفاده از مصالح دانه ای بتن بازیافتی در رفتار ماسه کربناته   استاد راهنما
2 فرزاد امیری شهريور  1395عمران- ژِئوتکنیک بهینه سازی طراحی پایداری شیروانی ها در خاک درشت دانه متعارف تهران با استفاده از نتایج آزمایش برش مستقیم برجا   استاد راهنما
1 نسرین خسروشیری تير  1395عمران- ژِئوتکنیک مطالعه آزمایشگاهی خواص رس کرمان جهت استفاده به عنوان لایه نفوذ ناپذیر در مدفن های زباله های شهری   استاد راهنما