خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28917   بروزرسانی: 01-12-1401

Hassan Reza Mirzaei

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, برق- مهندسی فشار قوی , 1392-1387
عنوان رساله : مدلسازی تخلیه جزئی جهت آشکارسازی در باند UHF در ترانسفورماتورهای قدرت
زمینه رساله : مهندسی فشار قوی
استاد راهنما : دکتر اصغر اکبری

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, برق- مهندسی فشار قوی , 1387-1384
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط الگوهای تخليه جزئی حاصل از دستگاه های اندازه گیری PD با نوع عيب ترانسفورماتورهای قدرت و امکان سنجی مکانيزاسيون عيب يابی توسط نرم افزار
زمینه پایان نامه : مهندسی فشار قوی
استاد راهنما : دکتر اصغر اکبری

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, برق قدرت , 1384-1380
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای تغدیه کوره های قوسی
زمینه پایان نامه : برق قدرت
استاد راهنما : دکتر ابراهیم رحیم پور