خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28051   بروزرسانی: 01-12-1401

Hassan Reza Mirzaei

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مانيتورينگ تپ چنجر به صورت آنلاين و تحت بار جهت شناسائي عيوب   مجري   1398شرکت برق منطقه ای زنجانشرکت برق منطقه ای زنجان
تحقيق و بررسي آشكارسازي تخليه جزئی (PD) در باند UHF در ترانسفورماتورها به منظور تعيين مكان تقريبي عيب   مجريفروردين 1389شهريور  1392شرکت ایران ترانسفوشرکت ایران ترانسفو
بررسی و تحقیق جهت ارائه روش ارزیابی و تحلیل مکانیزه الگوهاي تخلیه جزئی در ژنراتورها   همكارشهريور 1388شهريور  1389شرکت آب و برق خوزستانشرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
مونیتورینگ وضعیت سیم پیچهای ترانسفورماتور به کمک تست تحلیل پاسخ فرکانسی (FRA)   همكارشهريور 1388شهريور  1389مرکز تحقیقات نیرو (متن)مرکز تحقیقات نیرو (متن)
بررسی ارتباط الگوهای تخليه جزئی حاصل از دستگاه های اندازه گیری PD با نوع عيب ترانسفورماتورهای قدرت و امکان سنجی    مجريفروردين 1385شهريور  1387شرکت ایران ترانسفوشرکت ایران ترانسفو