خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25904   بروزرسانی: 27-01-1401

Majtaba Nasiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک ماده چگال

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک ماده چگال

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, فیزیک