خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43383   بروزرسانی: 03-03-1401

Leila Safari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه سیدنی, استرالیا, مهندسی کامپیوتر-نرم افزار , 1394-1390
عنوان رساله : زبان تحلیل داده های پزشکی
زمینه رساله : استخراج دانش و تحلیل داده در سیستم های پزشکی

کارشناسی ارشد : شهید بهشتی, ایران, مهندسی نرم افزار , 1381-1379
عنوان پایان نامه : ارائه چارچوبی برای معرفی و ارزیابی متدولوژیهای تولید نرم افزار
زمینه پایان نامه : مهندسی نرم افزار
استاد راهنما : دکتر فریدون شمس

کارشناسی : صنعتی شریف, ایران, مهندسی کامپیوتر - نرم افزار , 1379-1375
عنوان پایان نامه : سامانه خدمات اطلاع رسانی پژوهشهای انجام یافته در کشور
زمینه پایان نامه : طراحی وب
استاد راهنما : مهندس احمد اسماعیلی