خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43394   بروزرسانی: 03-03-1401

Leila Safari

علایق پژوهشی

 

  • پردازش زبانهای طبیعی
  • تحلیل داده های حجیم
  • استخراج و قابلیت استفاده مجدد دانش در سیستمهای اطلاعاتی پزشکی
  • پردازش متون پزشکی به کمک تکنیکهای پردازش زبان طیبعی
  • تحلیل داده های پزشکی