خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39371   بروزرسانی: 21-11-1401

hasan taherkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه ناتينگهام, انگلستان, مهندسي عمران-روسازي راه , 1385-1381
عنوان رساله : بررسي ازمايشگاهي رفتارتغييرشكل مخلوطهاي اسفالتي تحت فشار
استاد راهنما : پروفسور اندره كلپ

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس, ايران, مهندسي عمران-راه وترابري , 1375-1372
عنوان پایان نامه : كاربرد HDM-IIIدرمديريت نگهداري شبكه راههاي استان زنجان
استاد راهنما : دكترعلي ماكاراچي

کارشناسی : دانشگاه علم وصنعت ايران, ايران, مهندسي عمران , 1371-1366