خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39433   بروزرسانی: 21-11-1401

hasan taherkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی روسازی بتنی2. تکنولوژی و مواد روسازی3. مکانیک خاک پیشرفته4. مدیریت و نگهداری راه5. طرح هندسی پیشرفته راه6. مدیریت ونگهداری راه آهن7. زبان تخصصی عمران8. تحلیل وطراحی روسازی9. مهندسي ترابري10. اقتصادمهندسي11. ماشين آلات ساختماني وراهسازي12. مهندسي راه آهن13. طرح هندسي راه14. روسازي راه