خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39371   بروزرسانی: 21-11-1401

hasan taherkhani

مدیریت

  • عضوهيپت علمي دانشگاه زنجان ازسال 1376 تاحال
  • مديرگروه عمران دانشگاه زنجان 1376-1378
  • ‍‍‍مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان از سالهای 1386 تا 1388 و 1394 تا 1398
  • معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان از خرداد 1401
  • مهندس پايه يك دزطراحي ومحاسبه ونظارت واجراي سازمان نظام مهندسي
  • پروانه اشتغال به كارازسازمان نظام مهندسي درزمينه مهندسي ترافيك