خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32284   بروزرسانی: 17-03-1399

Asghar Tajoddin

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, کامپیوتر-نرم افزار-امنیت , 1397-1391
عنوان رساله : تشخیص بدافزارهای ناشناخته در سطح میزبان با استفاده از دسته‌بندهای شورایی
زمینه رساله : امنیت اطلاعات-بدافزارها
استاد راهنما : دکتر مهدی آبادی-دکتر سعید جلیلی

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, کامپیوتر-نرم افزار-امنیت , 1383-1381
عنوان پایان نامه : افزایش مقاومت عوامل امنیتی شبکه های کامپیوتری
زمینه پایان نامه : امنیت اطلاعات-سیستم های تشخیص نفوذ
استاد راهنما : دکتر سعید جلیلی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, کامپیوتر-سخت افزار , 1381-1376
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت حافظه SDRAM
زمینه پایان نامه : طراحی حافاظه اصلی
استاد راهنما : دکتر ناصر یزدانی