خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32284   بروزرسانی: 17-03-1399

Asghar Tajoddin

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ریاضیات گسسته2. امنیت شبکه پیشرفته3. شبکه های کامپیوتری پیشرفته4. امنیت اطلاعات5. شبکه های کامپیوتری