خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14829   بروزرسانی: 14-12-1401

Farzaneh Zolhasani

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, فلسفه مشاء , 1392-1388
عنوان رساله : نظریه آراء محموده و مبانی و پیامدهای آن در اندیشه ابن سینا
زمینه رساله : گزاره های اخلاقی - ابن سینا
استاد راهنما : دکتر محمد سعیدی مهر

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فلسفه و کلام اسلامی , 1375-1371
عنوان پایان نامه : تطبیق مبانی اخلاق ارسطویی و اخلاق در قرآن
زمینه پایان نامه : حکمت عملی
استاد راهنما : احمد بهشتی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, الهیات , 1371-1367