خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14950   بروزرسانی: 14-12-1401

Farzaneh Zolhasani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 پروین نوری کردقشلاقی تير  1395فلسفه دین رابطه ایمان با قلب آدمی از دیدگاه ابوحامد غزالی   استاد راهنما
7 فرانک سفیدبنی تير  1395فلسفه و کلام اسلامی مساله شر در صحیفه سجادیه   استاد راهنما
6 سمیرا عسکری شهريور  1396فلسفه و حکمت اسلامی رابطه دین و فلسفه از منظر جلال الدین آشتیانی   استاد راهنما
5 فخرالدین عباسی شهريور  1396فلسفه و حکمت اسلامی جایگاه عالم امر در تفسیر آیات و روایات نزد علامه طباطبایی   استاد راهنما
4 فاطمه اوصالی شهريور  1396فلسفه و حکمت اسلامی تبیین عقلانی اعجاز و مبانی آن در فلسفه ابن سینا   استاد راهنما
3 فرشته مرادی شهريور  1396فلسفه و حکمت اسلامی معراج پیامبر(ص) از دیدگاه ابن سینا   استاد راهنما
2 معصومه مرادی شهريور  1396فلسفه و حکمت اسلامی مساله خیر و شر در مثنوی معنوی   استاد راهنما
1 سمیرا فرمانی شهريور  1397فلسفه و کلام اسلامی نقش شیخ اشراق درتطور نظریه تشکیک   استاد راهنما